Global Opportunities Fund

Achtergrond

De beheerder van het Global Opportunities Fund heeft op 17 december 2008 formeel bekend gemaakt over te gaan tot afwikkeling van het Global Opportunities Fund. In 2009 hebben drie uitkeringen aan participanten plaatsgevonden. In april 2016 is een interim liquidatie uitkering aan participanten uitgekeerd. Hiermee is 100% van de intrinsieke waarde per eind december 2008 uitgekeerd.

De indicatieve intrinsieke waarde van het Global Opportunities Fund wordt per maandultimo gepubliceerd. De beheerder publiceert kwartaalrapportages. Mochten belangrijke ontwikkelingen daar aanleiding toe geven, dan zal er een tussentijds bericht worden gepubliceerd.

De waarde van de portefeuille van het Global Opportunities Fund wordt gevormd door de Thielert claim (gewaardeerd op nihil) en liquiditeiten welke noodzakelijk zijn om de Thielert claim voort te zetten. Daarnaast heeft het Global Opportunities Fund een claim ingediend bij de curator van de insolventieboedel van Thielert AG (deze claim is op nihil gewaardeerd).

Het is op dit moment onzeker of en wanneer het resterende deel van de portefeuille te gelde kan worden gemaakt. Hierbij spelen onder andere factoren een rol welke buiten de directe invloedssfeer vallen van de beheerder.

Netto vermogenswaarde *

Koers per 30 april 2018 € 6,43
Koers per 31 december 2017 € 6,43
Koers per 31 december 2016 € 6,91
Koers per 31 december 2015 € 28,87

 

BELANGRIJK

Actualisatie participantendossier

Per 24 april 2017 is een eerste verzoek aan participanten gedaan om het participantendossier te actualiseren. Op 14 juni 2017 is aan iedere participant wiens dossier niet compleet was, een herinnering tot aanlevering van documentatie gestuurd. Hierbij willen wij elke participant die nog niet aan dit verzoek heeft voldaan, vriendelijk doch dringend oproepen om alsnog alle gegevens toe te sturen aan CACEIS Bank. Deze informatie is noodzakelijk om over te kunnen gaan tot toekomstige uitkeringen.

U kunt dit sturen aan het emailadres van onze administrateur CACEIS Bank: registrar.be@caceis.com

Bij wijziging of mutatie

Wilt u een adreswijziging doorgeven klik hier (mutatieformulier inclusief toelichting).

Wilt u een transfer van participaties doorgeven, klik hier

* Dit is de netto vermogenswaarde voor aftrek van getroffen voorzieningen. In 2009 zijn er drie uitkeringen van het Global Opportunities Fund uitbetaald van in totaal €209 per participatie. Een interim liquidatieuitkering van Eur 21,50 is in april 2016 aan participanten betaald. Dit komt overeen met circa 100% van de intrinsieke waarde van het Global Opportunities Fund per 31 december 2008 (€ 230,97).