Global Opportunities Fund

De beheerder van het Global Opportunities Fund heeft op 17 december 2008 formeel bekend gemaakt over te gaan tot afwikkeling van het Global Opportunities Fund. In 2009 hebben drie uitkeringen aan participanten plaatsgevonden. In april 2016 is een interim liquidatie uitkering aan participanten uitgekeerd.

De indicatieve intrinsieke waarde van het Global Opportunities Fund wordt per maandultimo gepubliceerd. De beheerder publiceert kwartaalrapportages. Mochten belangrijke ontwikkelingen daar aanleiding toe geven, dan zal er een tussentijds bericht worden gepubliceerd.

De waarde van de portefeuille van het Global Opportunities Fund wordt gevormd door de Thielert claim (gewaardeerd op nihil) en liquiditeiten welke noodzakelijk zijn om de Thielert claim voort te zetten.

Het is op dit moment onzeker of en wanneer het resterende deel van de portefeuille te gelde kan worden gemaakt. Hierbij spelen factoren een rol welke voornamelijk buiten de directe invloedssfeer vallen van de beheerder.

Netto vermogenswaarde *

Koers per 31 december 2017 € 6,46
Koers per 31 december 2016 € 6,91
Koers per 31 december 2015 € 28,87
Koers per 31 december 2014 € 4,83

 

Wilt u een adreswijziging doorgeven klik hier (mutatieformulier inclusief toelichting).

Wilt u een transfer van participaties doorgeven, klik hier

* Dit is de netto vermogenswaarde voor aftrek van getroffen voorzieningen. In 2009 heeft een drietal uitkeringen van het Global Opportunities Fund plaatsgevonden van in totaal €209 per participatie. Dit komt overeen met circa 90% van de intrinsieke waarde van het Global Opportunities Fund per 31 december 2008 (€ 230,97). Een interim liquidatieuitkering van Eur 21,50 is in april 2016 aan participanten betaald