Global Opportunities Fund

Achtergrond

De beheerder van het Global Opportunities Fund heeft op 17 december 2008 formeel bekend gemaakt over te gaan tot afwikkeling van het Global Opportunities Fund. In 2009 hebben drie uitkeringen aan participanten plaatsgevonden. In april 2016 is een interim liquidatie uitkering aan participanten uitgekeerd. In het vierde kwartaal van 2018 is de vijfde liquidatie uitkering van €21,78 per Unit gedaan aan participanten met een compleet registratie file. Hiermee is in totaal 110% van de intrinsieke waarde per eind december 2008 uitgekeerd.

Recente ontwikkeling:

2 november 2020 – Het Global Opportunities Fund (GOF) heeft een resterend bedrag ontvangen van de curator van Thielert AG. Deze laatste claim was op €0 gewaardeerd. Als gevolg hiervan stijgt de geïndiceerde intrinsieke waarde per participatie van het GOF van €2,91 per 30 juni 2020 naar een geïndiceerde waarde van €8,10 per 31 oktober 2020 (+178%).

De curator heeft de faillissementsboedel van Thielert AG afgerond en het volledige aan het GOF toegekende deel in oktober voldaan, waardoor het GOF nu definitief zal afronden. Het is de intentie van de beheerder van het GOF om het gehele resterende bedrag van de geïndiceerde intrinsieke waarde van €8,10 per unit als finale liquidatie-uitkering zo spoedig mogelijk aan participanten te voldoen. Na deze finale uitkering is het GOF voor participanten geheel afgerond.

De totale schikking in de Thielert rechtszaak is voor het GOF uitgekomen op een bedrag van €52 miljoen. Als gevolg hiervan hebben participanten uiteindelijk – inclusief de finale liquidatie-uitkering – een totaalbedrag van €51,38 per unit ontvangen. Tijdens de komende participantenvergadering zal de beheerder de participanten nader informeren over het proces van afronding, waarna uitkering volgt.

Netto vermogenswaarde *

Koers per 31 oktober (indicatief)* €8,10
Koers per 30 juni 2020 €2,91
Koers per 31 december 2019 € 2,92
Koers per 31 december 2018 € 3,21

* na ontvangen enige resterende claim

BELANGRIJK

Actualisatie participantendossier

Voor participanten met een belang rechtstreeks in het Register van het Global Opportunities Fund:

Wij verzoeken participanten wijzigingen in adres en/of andere gegevens aan ons door te geven. Deze informatie is noodzakelijk om over te kunnen gaan tot toekomstige uitkeringen.

U kunt dit sturen aan het emailadres van de beheerder : info@go-capital.nl

Indien u uw belang houdt via een bank of vermogensbeheerder dan geldt dit bericht niet.

Bij wijziging of mutatie

Wilt u een adreswijziging doorgeven klik hier (mutatieformulier inclusief toelichting).

Wilt u een transfer van participaties doorgeven, klik hier

* Dit is de netto vermogenswaarde na aftrek van getroffen voorzieningen. In 2009 zijn er drie uitkeringen van het Global Opportunities Fund uitbetaald van in totaal €209 per participatie. Een interim liquidatieuitkering van Eur 21,50 is in april 2016 aan participanten betaald. De vijfde interim uitkering is betaalbaar gesteld per het vierde kwartaal van 2018. Dit komt overeen met circa 110% van de intrinsieke waarde van het Global Opportunities Fund per 31 december 2008 (€ 230,97).