European Opportunities Fund

Introductie

Het European Opportunities Fund is een long/short aandelen hedgefonds en belegt in zowel large caps als small caps, afhankelijk van waar zich de beste kansen op een aantrekkelijk rendement voordoen.

Beleggingsstijl

De beleggingsstijl kenmerkt zich door de focus op slechts een beperkt aantal ondernemingen in een beperkt geografisch gebied in Europa (met name Benelux). Het European Opportunities Fund kent een opportunistische en flexibele aanpak om snel in te kunnen spelen op long en short kansen die zich binnen de focus area voordoen.

Doelstelling

Het European Opportunities Fund richt zich op het behalen van een positief rendement, ongeacht de marktomstandigheden. De doelstelling is het behalen van een jaarlijks gemiddeld netto rendement van 15%.

Visie

Het European Opportunities Fund heeft een portefeuille met veelal tussen de tien en twintig aandelen. Dit aantal komt voort uit de visie dat fundamentele analyse altijd vooraf moet gaan aan de belegging. Dit is een proces dat veel tijd kost. Het beheerteam ziet dit als de manier om winstgevend te kunnen beleggen. Met veel geduld en met de focus op de lange termijn.

Het European Opportunities Fund belegt op basis van fundamentele en financiële analyse en hanteert een zogenoemde ‘bottom-up’ benadering. De sterke focus biedt daarbij de mogelijkheid om adequaat in te spelen op situaties van onder- en overwaardering. Daarnaast belegt het European Opportunities Fund in aandelen of aandelenmarkten wanneer er sprake is van een vermeende overreactie. Ook nemen wij regelmatig posities in die een contrair karakter hebben.

Met short posities kan het European Opportunities Fund onder meer inspelen op ondernemingen die na een aantal gunstige jaren hoog gewaardeerd staan en op bedrijven waarbij de resultaten sterker verslechteren dan verwacht.

Voor actuele koersinformatie klikt u hier.