Risico

Het European Opportunities Fund kent een hoog risicoprofiel en is daarmede slechts geschikt voor beleggers die het zich kunnen veroorloven hun inleg te verliezen. De waarde van beleggingen kan fluctueren. Er bestaat geen enkele garantie dat de nagestreefde rendementsdoelstelling kan worden bereikt. Beleggers worden nadrukkelijk geadviseerd de financiƫle bijsluiter te lezen, alvorens een investering in het het European Opportunities Fund te overwegen.