Global Opportunities Fund

Achtergrond

De beheerder van het Global Opportunities Fund heeft op 17 december 2008 formeel bekend gemaakt over te gaan tot afwikkeling van het Global Opportunities Fund. In 2009 hebben drie uitkeringen aan participanten plaatsgevonden. In april 2016 is een interim liquidatie uitkering aan participanten uitgekeerd. In het vierde kwartaal van 2018 is de vijfde liquidatie uitkering van €21,78 per Unit gedaan aan participanten met een compleet registratie file. Hiermee is in totaal 110% van de intrinsieke waarde per eind december 2008 uitgekeerd.

De indicatieve intrinsieke waarde van het Global Opportunities Fund wordt per maandultimo gepubliceerd. De beheerder publiceert kwartaalrapportages. Mochten belangrijke ontwikkelingen daar aanleiding toe geven, dan zal er een tussentijds bericht worden gepubliceerd.

Recente ontwikkeling: Het Global Opportunities Fund tezamen met de curator van Thielert AG hebben in mei 2018 een minnelijke schikking bereikt in de Thielert rechtszaak. Hiermee is deze rechtszaak tot een finaal einde gekomen. Tevens heeft het Global Opportunities Fund een interim uitkering ontvangen van de curator van Thielert AG. Deze inkomsten zijn doormiddel van een vijfde liquidatie uitkering aan participanten betaald in het vierde kwartaal van 2018.

De enige openstaande positie die mogelijkerwijs waarde kan opleveren is de claim op de insolventieboedel van Thielert AG (gewaardeerd op nihil). De hoogte van deze finale uitkering van de curator aan het Global Opportunities Fund kan fluctueren van nul tot enkele miljoenen euro’s (enkele euro’s per Unit). Het afronden van dit proces door de curator kan langere tijd (jaren) duren. Het is de beheerder thans onduidelijk wanneer en hoeveel hiervan nog kan worden verwacht voor het Global Opportunities Fund. Gezien alle onzekerheden is deze resterende claim gewaardeerd op nul.

Netto vermogenswaarde *

Koers per 30 juni 2020 €2,92
Koers per 31 december 2019 €2,92
Koers per 31 december 2018** € 3,21
Koers per 31 december 2017 € 6,43

** hierin is de vijfde distributie uitkering van €21,78 verwerkt, alsmede voorziene kosten met betrekking tot het resterende liquidatie proces

BELANGRIJK

Actualisatie participantendossier

Voor participanten met een belang rechtstreeks in het Register van het Global Opportunities Fund:

Per 24 april 2017 is een eerste verzoek aan participanten gedaan om het participantendossier te actualiseren. Op 14 juni 2017 is aan iedere participant wiens dossier niet compleet was, een herinnering tot aanlevering van documentatie gestuurd. In het derde kwartaal van 2018 is wederom een brief verstuurd met het verzoek om informatie te verschaffen.

Hierbij willen wij elke participant die nog niet aan dit verzoek heeft voldaan, vriendelijk doch dringend oproepen om alsnog alle gegevens toe te sturen aan de beheerder. Deze informatie is noodzakelijk om over te kunnen gaan tot toekomstige uitkeringen.

U kunt dit sturen aan het emailadres van de beheerder : info@go-capital.nl

Indien u uw belang houdt via een bank of vermogensbeheerder dan geldt dit bericht niet.

Bij wijziging of mutatie

Wilt u een adreswijziging doorgeven klik hier (mutatieformulier inclusief toelichting).

Wilt u een transfer van participaties doorgeven, klik hier

* Dit is de netto vermogenswaarde na aftrek van getroffen voorzieningen. In 2009 zijn er drie uitkeringen van het Global Opportunities Fund uitbetaald van in totaal €209 per participatie. Een interim liquidatieuitkering van Eur 21,50 is in april 2016 aan participanten betaald. De vijfde interim uitkering is betaalbaar gesteld per het vierde kwartaal van 2018. Dit komt overeen met circa 110% van de intrinsieke waarde van het Global Opportunities Fund per 31 december 2008 (€ 230,97).