Documenten

Wijzigen gegevens in ons participantendossier

Voor het wijzigen van uw gegevens voor ons participantendossier kunt u het volgende formulier gebruiken:

U kunt het ingevulde formulier met de benodigde documenten sturen naar: info@go-capital.nl

Documenten Global Opportunities Fund:

(Half-) Jaarberichten:

Transfer van participaties

Onder bepaalde door de beheerder vastgestelde voorwaarden is het mogelijk participaties van het Global Opportunities Fund tussen bestaande participanten over te boeken. Dit is mogelijk tweemaal per jaar per 30 juni en 31 december. Verzoeken worden slechts verwerkt indien het dossier compleet is van de ontvangende en overdragende partij, minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan de overboekingsdatum. Voor een overboeking wordt het bedrag van Eur 250,- per overboeking in rekening gebracht, welke voorafgaand aan de overboeking dient te zijn voldaan. Het Transfer formulier is benodigd voor een overboekingsverzoek (zie pagina 3 van dit formulier voor de benodigde documenten):