Inschrijven

Een toelichting op het participeren en inschrijven in het European Opportunities Fund vindt u hier. U kunt het inschrijfformulier online invullen waarna u dit uitprint en ondertekent. Als laatste stap stuurt u het ingevulde en ondertekende formulier naar onze administrateur CACEIS. Het adres vindt u op het formulier.

Download hier het inschrijfformulier

Nadat u bent toegetreden, ontvangt u van onze administrateur CACEIS een bevestiging van uw toetreding gespecificeerd met het aantal participaties. Eveneens stuurt CACEIS u jaarlijks een waardeopgave ten behoeve van uw belastingaangifte.

Als participant ontvangt u automatisch het European Opportunities Fund maandbericht en de bijbehorende factsheet.