Terms of Use

Gebruik website

De informatie op deze website wordt met de groots mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Deze wordt uitsluitend ter informatie aangeboden en is op generlei wijze bedoeld als advies. Alle informatie op deze website is gebaseerd op informatiebronnen die naar het oordeel van GO Capital Asset Management B.V., in deze fungerend als beheerder van het European Opportunities Fund, betrouwbaar zijn. GO Capital Asset Management B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige inaccurate, incorrecte en/of onvolledige informatie op haar website. GO Capital Asset Management B.V. kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze website. Informatie op deze website kan mogelijk niet langer actueel, volledig of juist zijn op het moment dat deze wordt gelezen.

Intellectueel eigendom

De via deze website aangeboden informatie is uitsluitend voor eigen gebruik. De rechten van intellectueel eigendom op deze website berusten uitsluitend bij GO Capital Asset Management B.V. of de rechthebbende. Het is niet toegestaan informatie van deze website te kopiƫren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of beschikbaar te stellen door middel van een link tussen deze website en een andere webpagina, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GO Capital Asset Management B.V.